Radka Kudrnová

 

Mám ráda život a vše živé, jsem tvořivá a vizionářská. Dělám práci, která mne naplňuje radostí a smyslem. Baví mne tvořit, pracovat s lidmi, dětmi a zvířaty, zpívat, meditovat, vzdělávat se a cestovat. Život je pro mne dobro-družstvím, jenž mne činí boh-a-tou ženou 🙂 Jsem mámou 2 prima dětí a žiji s rodinou v Polabí.

 

Profesně se věnuje 10 let koučinku osobnostního rozvoje a individuální psychoterapii. Pořádá seberozvojové semináře, kurzy, arteterapeutické dílny a meditace. Její profesní směrování výrazně ovlivnil absolvovaný 5-ti letý psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a Existenciální analýze a osobní psychospirituální krize. Při setkání s člověkem/klientem se dívá na jeho jedinečný osobní příběh s velkým respektem pro jeho vlastní prožívání a konání. Doprovází jej na jeho pouti k duševnímu, fyzickému a duchovnímu uzdravení a růstu. Rozhodnout se pro změnu a růst však potřebuje vždy klient sám…

Mou srdeční záležitostí je práce se skupinou žen, novým letošním projektem je VĚDOMÁ ŽENA. Během deseti víkendových setkání Vás provedeme na cestě k sobě samé, ke svému sebe-vědomí, k seberealizaci a plnějšímu životu ve vnitřní svobodě. Poskládaly jsme spolu s kolegyní ženská klíčová témata tak, aby ženy mohly nahlédnout do hloubky svého osobního příběhu a vědomě růst tam, kde cítí potřebu změny (více info: facebook.com/vedomazena). V duchovní síle a uzdravení žen spatřuji léčivý potenciál pro zdravý vývoj našich dětí, mužů, rodin, lidstva a planety Země.

Terapeutické a léčebné metody, které používám: LT & EA – Logoterapie a Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede člověka k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem.

Arteterapie – jako hlavní prostředek k poznávání a ovlivňování lidské psychiky zde pomáhá výtvarný projev jedince, který redukuje psychické či psychosomatické obtíže a konflikty v mezilidských vztazích.  Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti a adaptivnější zacházení s emocemi.

Buněčné programování –  každý člověk má v těle k dispozici samoléčebný systém, díky němuž může být zdravý nebo si vyléčit jakékoliv onemocnění. Systém léčebných kódů vychází z kvantové fyziky a jeho základem je odstranění problému přímo v jeho zdroji (buněčném stresu), nikoli pouhých symptomů. Pokud tuto metodu člověk poctivě praktikuje, zbavuje se v těle dlouhodobého stresu, který stojí za vznikem různých fyzických i duševních nemocí a životních problémů. Věřím, že postupem času se lidstvo posune k energetické léčbě jako k vlastnímu zdroji trvale přinášejícímu zdraví, neboť klasická medicína není schopna celistvě léčit příčinu onemocnění, ale pouze jeho důsledky. A další používané metody: Muzikoterapie, Meditace, Pohyb a práce s tělem, Léčba krystaly a minerály – Energetické léčení, Zdravá strava a přírodní doplňky.

co nabízíme  |  náš tým  |  reference  |  fotogalerie  |  blog  |   ceník  |   kontakty